Wetenschappelijk onderzoek borstkanker

CLYMS werkt samen met Pink Ribbon en het St. Jansdal Ziekenhuis in onderzoek bij borstkanker

CLYMS krijgt subsidie van Stichting Pink Ribbon om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effecten van op yoga gebaseerde stressreductie bij borstkanker, in nauwe samenwerking met het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.  Het gaat om een driejarig onderzoek naar de mogelijkheden om de kwaliteit van leven te verbeteren bij vrouwen tijdens de behandeling van borstkanker. Het onderzoek is op 1 oktober 2012 van start gegaan. Inmiddels hebben ook het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven en het Flevo Ziekenhuis in Almere zich aangesloten bij het onderzoek.

WAAROM?

CLYMS heeft een aantal jaren meegewerkt in het landelijke revalidatieprogramma voor mensen met kanker, Herstel en Balans. Binnen dit programma bood CLYMS patiënten ademhalings- en ontspanningstechnieken, naast zachte vormen van beweging. Dit alles vond plaats nadat de behandeling in het ziekenhuis was afgerond. Regelmatig hoorden we van deelnemers dat ze graag aan het begin van hun behandeling kennis hadden gemaakt met deze technieken. Kort nadat de diagnose “kanker” is gesteld, is de stress immers enorm en de verwarring groot. Juist tijdens de chemokuur en/of bestraling hebben patiënten behoefte aan technieken die hen helpen de stress het hoofd te bieden. Iedereen weet dat stress een goed herstel in de weg kan staan.

Vanuit deze gedachte heeft CLYMS een programma ontwikkeld waaraan patiënten al tijdens de behandeling in het ziekenhuis deel kunnen nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons programma patiënten zal helpen om hun balans te vinden in een wereld die even volledig op z’n kop staat. We vinden het belangrijk om deze overtuiging te staven met cijfers en daarom hebben we het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van stressreductie op het welzijn van kankerpatiënten te starten. Omdat een wetenschappelijk onderzoek zo specifiek mogelijk dient te zijn, richt dit onderzoek zich alleen op borstkankerpatiënten. Het St Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk, waar de borstkankerzorg van hoog niveau is, bleek bereid met ons mee te werken. Voor de wetenschappelijk begeleiding hebben we onderzoeksinstituut Louis Bolk uit Driebergen in de arm genomen. Samen hebben we subsidie aangevraagd bij Stichting Pink Ribbon. Een heleboel voorbereiding en bijna een jaar later, kon het borstkankeronderzoek echt van start gaan!

VOOR WIE, WAT, WAAR?

Tot 1 januari 2017 kunt u zich voor deelname aan het onderzoek aanmelden. Vrouwen, die behandeld worden in het St. Jansdal ziekenhuis te Harderwijk, het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven en het Flevo Ziekenhuis in Almere komen in aanmerking. Of het programma voor u geschikt is, wordt door uw arts beoordeeld. Vrouwen die in aanmerking komen, kunnen meedoen en zullen het programma volgen naast de chemotherapeutische behandeling. Het programma duurt in totaal 3 maanden, waarin er wekelijks een groepstraining wordt gegeven in het ziekenhuis. Daarnaast krijgen deelneemsters materiaal mee naar huis om ook thuis te oefenen.

De training is erop gericht om stress en vermoeidheid te verminderen. Er wordt gewerkt met ademhalings- en ontspanningstechnieken. Daarnaast worden aangepaste, zachte oefeningen gebruikt om het lichaam weer in beweging te brengen en het vertrouwen in eigen lijf te herstellen. De trainingen worden verzorgd door de gekwalificeerde docenten van CLYMS.

Deelname aan het programma is voor u gratis. Het onderzoek wordt door Pink Ribbon gesubsidieerd!

Ook na 1 januari 2017 biedt CLYMS een programma op maat voor vrouwen met borstkanker.

Neem voor meer informatie contact met ons op.