Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

(laatst gewijzigd: mei 2020)

Abonnementen:

 1. Alle abonnementen gaan direct van start bij aanvang lidmaatschap en zijn tot wederopzegging.
 2. Het lidmaatschap is in principe voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging.
 3. Voor nieuwe leden bestaat de mogelijkheid van een tijdelijk lidmaatschap voor een proefperiode van zes (6) weken. Zonder tegenbericht wordt dit tijdelijke lidmaatschap na zes (6) weken omgezet in een definitief lidmaatschap. Tenzij anders aangegeven wordt overgaan tot een maandabonnement.
 4. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats, in uitzonderlijke gevallen zal uiteraard naar een passende oplossing worden gezocht.
 5. Er geldt een opzegtermijn van één (1) maand.
 6. Eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden € 33,50.

Betaling:

 1. Betaling gaat via automatische incasso, deze vindt plaats in de laatste week van de maand.
 2. Voor workshops, speciale lessen, cursussen etc. worden aparte betalingsregelingen bekend gesteld.

Aan- en afmelden:

 1. Bij aanvang lidmaatschap wordt een inlogcode verstrekt voor het ledensysteem. In het ledensysteem kunnen de lessen beheerd worden en kan aan- en afgemeld worden.
 2. Alle abonnementen gaan uit van een plaats in één, of meerdere, lessen op vaste dagen en tijden; er is een plaats gereserveerd.
 3. Bij verhindering graag z.s.m. afmelden in het ledensysteem, dit om anderen de gelegenheid te geven de plek op te vullen.
 4. Inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk als ze 24 uur van tevoren afgemeld zijn. Indien je 24 uur van te voren afmeldt dan blijft het lestegoed behouden.
 5. Lestegoeden die nog over zijn aan het eind van de abonnementsperiode blijven behouden indien het abonnement voortgezet wordt.
 6. Voor een afgemelde zwangerschapsles geldt: mits 24 uur van tevoren afgemeld en er gelijk een nieuwe les wordt ingepland blijft je les tegoed behouden.

Lessen:

 1. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 2. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer bepaalt zelf wat binnen haar/zijn mogelijkheden ligt. CLYMS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist
 3. Meld gezondheidsaandoeningen, blessures en zwangerschap zo snel mogelijk aan de docent.
 4. CLYMS behoudt zich het recht voor om andere docenten in te zetten of docenten te laten wisselen.
 5. Op feestdagen en rond Kerst en Oud en Nieuw wordt er geen les gegeven.
 6. In de zomermaanden kennen we een zomerrooster.
 7. CLYMS behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren.

Algemeen & Privacy:

 1. Indien noodzakelijk kan CLYMS de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
 2. Alle gevraagde persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor administratieve doeleinden en de bedrijfsvoering van CLYMS en zijn alleen toegankelijk voor personeel van CLYMS. Voor het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden wordt vooraf toestemming gevraagd aan de leden.
 3. Zie voor onze privacyverklaring www.clyms.nl