Algemene voorwaarden

 

(laatst gewijzigd: mei 2018)

Algemene voorwaarden

 • Maandabonnementen gaan direct van start bij aanvang lidmaatschap.
 • Drie maands abonnementen gaan direct van start bij aanvang lidmaatschap.
 • Jaarabonnementen gaan direct van start bij aanvang lidmaatschap.
 • Betaling gaat via automatische incasso, deze vindt plaats in de laatste week van de maand. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Het “onbeperkt” lidmaatschap is op basis van” fair use” en geeft een tegoed van twee vaste lessen per week (uitgezonderd de zwangerschapsyoga), en een derde les zelf in te plannen (op basis van beschikbare plaats). Je kunt maximaal 4 lestegoeden “sparen”. Bij meer afzeggingen dus eerst weer een les inplannen.
 • Bij verhindering graag zsm afmelden op je account, dit om anderen de gelegenheid te geven de plek op te vullen.
 • Inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk als ze 24 uur van tevoren afgemeld zijn. We maken gebruik van een aan/afmeld systeem waarvoor je bij aanvang lidmaatschap een inlogcode krijgt toegestuurd via de mail. Indien je je 24 uur van te voren afgemeld hebt dan blijft je les tegoed behouden. Je kunt maximaal 4 lestegoeden “sparen”. Bij meer afzeggingen dus eerst weer een les inplannen.
 • Voor een afgemelde zwangerschapsles mits 24 uur tevoren afgemeld, geldt: wanneer er gelijk een nieuwe les wordt ingepland blijft je les tegoed behouden.
 • Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats, in uitzonderlijke gevallen zal uiteraard naar een passende oplossing worden gezocht. Er geldt een opzegtermijn van maand
 • De inschrijving is in principe voor onbepaalde tijd en tot opzegging. Voor nieuwe cursisten bestaat de mogelijkheid van een tijdelijke inschrijving voor een proefperiode van 6 weken. Zonder tegenbericht wordt deze tijdelijke inschrijving na zes weken omgezet tot een definitieve inschrijving. Tenzij anders aangegeven wordt overgaan tot een maandabonnement. Gemiste lessen tijdens het proefabonnement kunnen alleen binnen de proefperiode van 6 weken worden ingehaald, mits 24 uur tevoren afgemeld.
 • Eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden € 33,50.
 • Voor deelname in de les geldt: iedere deelnemer bepaalt zelf wat binnen haar/zijn mogelijkheden ligt. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. CLYMS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist
 • Zwangerschap dient zo snel mogelijk aan de docent te worden gemeld.
 • CLYMS behoudt zich het recht voor om andere docenten in te zetten of docenten te laten wisselen.
 • Op feestdagen en rond Kerst en Oud en Nieuw wordt er geen les gegeven.
 • In de zomermaanden kennen we een zomerrooster.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 • CLYMS behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • Indien noodzakelijk kan CLYMS de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.

Klik hier voor onze privacyverklaring