(Hypno)therapie en begeleiding

  • (Hypno)therapie en begeleiding

    Hypnotherapie is inzetbaar bij bijna alle problemen die in het dagelijks leven belemmeren om ongedwongen en vrij in het leven te staan. Iedereen krijgt in meer of mindere mate te maken met tegenslag in het leven. En eigenlijk worden we vanaf onze geboorte “gehypnotiseerd” door opvoeders en andere belangrijke mensen om ons heen. We verleren wie we werkelijk zijn.  Ik maak gebruik van verschillende behandelmethoden, met als doel om blokkades, onverwerkte problemen, trauma’s,  ingesleten patronen en daaruit voortkomende psychische en fysieke klachten op te sporen en op te lossen. Bewezen effectief en snel.